Dvodimenzionalni barkod

Dvodimenzionalni barkod omogućuje plaćanja računa putem naloga za plaćanje na mjestima gdje postoji 2D barkod skener (FINA, banke…), Svi podaci sa naloga će biti automatski prepoznati i upisani, čime je eliminirana mogućnost pogreške pri ručnom prepisivanju. Do nedavno je korišten jednodimenzionalni barkod, koji se mogao koristiti isključivo na vlastitim blagajnama. Sadržavao je manje podataka, isključivo za potrebe jednoznačnog prepoznavanja uplatnice pri obradi uplate sa vlastite blagajne. Korišten je mogao biti samo na vlastitim blagajničkim mjestima.

Ugradnja 2D barkoda uključuje sve vrste računa sa uplatnicama, bilo komunalnih usluga ili svih ostalih čije fakturiranje je obuhvaćeno informacijskim sustavom. Pojednostavljuje plaćanje računa i osigurava točnost pri njihovu knjiženju dalje prema krajnjem primatelju uplate.

Predviđene su dvije varijante dogradnje sustava:

– Uplatnice isključivo sa 2D barkodom. Preduvjet je postojanje 2D barkod čitača na vlastitoj blagajni.

– Uplatnice sa 1D i 2D barkodom. Vlastita blagajna koristila bi postojeći 1D barkod, a 2D bi bio korišten za plaćanja van postojećeg vlastitog informacijskog sustava. Nije potrebno ulaganje u novi čitač 2D barkoda.

Proces uvođenja obuhvaća:

– Dogradnja postojećih procedura za ispis računa s uplatnicama procedurom za kreiranje 2D barkoda (na obrasce HUB 1 i HUB 1-1).

– Format barkoda prema standardu PDF417 propisanom za domaći platni promet vrstom, oblikom, dimenzijom i pozicijom.

– Ispis na istim dosad već primjenjivanim postojećim predštampanim obrascima.

– Dogradnja blagajničkog poslovanja tj. procedure za prihvat i ekranski prikaz podataka dobivenih skeniranjem kodova sa uplatnice

– Princip rada vlastitog fakturiranja i blagajne ostaje nepromijenjen.