Priključci

Programski modul priključci namijenjen je svim subjektima koji pružaju uslugu distribucije pitke vode. Svrha programskog modula je evidencija, praćenje i upravljanje poslovnim procesima priključenja novog korisnika na javnu vodovodnu mrežu. Modul priključci može funkcionirati kao samostalan programski modul ili kao dio cjelovitog poslovnog informacijskog sustava. Kroz razna izvješća omogućen je uvid u trenutačno stanje zahtjeva za priključenje prema stupnju realizacije. Poslovni procesi su usmjereni na kreiranje tri glavna dokumenta: Zahtjev za priključak vodomjera, Ponuda i Ugovor.

Matični podaci:

– Korisnici

– Objekti

– Gradovi, rajoni

– Vrste priključaka

– Vrste korisnika

– Vrsta akata

Dokumenti:

– Zahtjev za priključak vodomjera: evidencija primljenih zahtjeva:

– Korisnik

– Objekt

– Priključak

– Investitor

– Ostala dokumentacija

– Ponuda: evidencija ponuda

– Ugovor: evidencija ugovora, veza s zahtjevom i ponudom

 

Povezanost s cjelovitim IS-om:

– Zajednički matični podaci

– Materijalno poslovanje: prebacivanja ugovora, izdani materijal po radnim nalozima / ugovorima

– Salda konti kupaca, naplata po ugovorima

Izvješća:

– Zahtjevi po vrstama korisnika, priključaka, rajonu…

– Ponude po korisnicima, objektima…

– Ugovori po vrstama korisnika, priključaka, rajonu…

– Naplata po ugovorima, otvoreni/zatvoreni ugovori

– Akti o građenju

 

Slika 1. Primjer ponude za vodovodni priključak

Integracijom programskog modula priključci u cjeloviti informacijski sustav izbjegavaju se vostruki šifarnici matičnih podataka, dvostruka knjiženja istih poslovnih događaja, te eventualne ogreške kod višestrukog unosa. Podaci su dostupni svima u sustavu (ovisno o razini ovlasti), omogućen je točan, pravovremen i cjelovit uvid u pojedini zahtjev za priključenje, kao i u stanje financijske kartice pojedinog ugovora. Jednostavan uvid u cjelokupan godišnji promet prema zahtjevima, ponudama, ugovorima, radnim nalozima, plaćanjima. Veze među podacima omogućuju izvješća s prikazom realizacije na relaciji ugovor – radni nalog – izručeni materijalprema materijalnom knjigovodstvu te ugovor – plaćanje prema salda kontiju građana i privrede.