Web

Programski modul Web namijenjen je svim korisnicima/potrošačima komunalnih poduzeća. Njegova svrha je brzi i točni uvid u pojedinačno stanje zaduženja i naplate komunalnih računa. Uz financijsku karticu korisniku je omogućen uvid u utrošak vode i energenata (plin, grijanje) u proteklim razdobljima.

U tvrtkama gdje se vrši evidencija pražnjenih posuda za otpad omogućen je prikaz kartice odvoza sa datumom, točnim vremenom pražnjenja i oznakom posude po pojedinačnim stavkama. Svi podaci se osvježavaju dnevno. Za potrošače je otvorena opcija dostava stanja brojila.

Pristup podacima je zaštićen korisničkim imenom i zaporkom, čiji sadržaj je vidljiv na svakom originalnom računu. Za korištenje aplikacije od strane potrošača potreban je pristup internetu i instalirani web preglednik.

 

Slika 1. Primjer financiske kartice Slika 2. Primjer kartica odvoza otpada

 

Slika 3. Primjer kartice utroška

 

Programski modul Web fizički nije sastavni dio informacijskog sustava, već je on samostalni modul. Veza sa centralnim informacijskim sustavom ogleda se kroz dvosmjerni tok podataka:

1. IS priprema ulazne podatke za podsustav Web (korisnici, prometi, utrošci, odvozi);

2. Podsustav Web evidentira i prosljeđuje podatke o stanjima brojila prema centralnom IS-u. Uz dodatnu kontrolu isti se evidentiraju u utroške čime postaju osnova za slijedeći obračun.

Potrošačima je omogućen uvid u kronologiju financijskih zaduženja i plaćanja uz prikaz trenutnog stanja dugovanja/potraživanja.

Dostava stanja brojila:

– Identifikacija putem šifre korisnika i brojila

– Cjelodnevno prikupljanje podataka (0-24, 7 dana u tjednu)

– Dnevno automatsko punjenje podataka u centralnu bazu

– Kontrola proteklih očitanja