Računovodstveni IS

Financijsko poslovanje

– glavna knjigatemeljnicednevnikkartice

– zaključni listbilancetotali

Salda konti

– kupci i dobavljači

– zatvaranje stavaka automatski i prisilno

– otvorenezatvorene stavkepo dospijeću

Knjige UraIra

– knjiga ulaznih računaplaćanje i likvidatura

– knjiga izlaznih računa

– predračun i obračun PDV-a

– godišnji obračun i PDV-k obrazac

Plaće

– kadrovska evidencija

– obračun plaće

– obrasci u pisanom i digitalnom obliku

Osnovna sredstva

– evidencija osnovnih sredstava po kontimaamortizacijskimskupinamalokacijamaobračunskim jedinicamadjelatnicima

– predračun i obračun amortizacijeinventura

Sitni inventar

– evidencija sitnog inventara po skladištimaorganizacijskim jedinicamadjelatnicima

– inventura po djelatniku i skladištu

Materijalno poslovanje

– evidencija materijala po skladištimagrupama

– primkeizdatniceotpremniceračuniinventura

Kamate

– evidencija kamatnih stopa

– obračun kamata automatski i po potrebi

Utuženja

– kartice prometadugovanjaotvorenih stavaka

– evidencija opomena i prijedloga za ovrhu