Financijsko knjigovodstvo

Glavna knjiga, zaključni list, analitičke kartice, dnevnik, temeljnica, bruto bilanca i bilanca po klasi.

Kartice kupaca/dobavljača, otvorene/zatvorene stavke, dugovanja/potraživanja, dospjela/nedospjela, opomene; automatsko i naknadno zatvaranje stavaka

Ažuriranje kamatnih stopa (godišnje / mjesečne). Obračun i evidencija zateznih kamata prema datumu dospijeća računa, kamatni list.

Nakon definiranja pripadnosti konta prihodovnoj/rashodovnoj strani dobivamo temeljitu razradu prihoda/rashoda, te izračun dobiti/gubitka za određeni period.

Devizni salda konti: knjiženje deviznih iznosa/valuta za račune/uplate, pripadajuća izvješća u valuti.

Opcija:
Punjenje salda konta i ostale analitike iz robnog/materijalnog poslovanja ili knjiga UR-a / IR-a. Praćenje prometa po mjestu troška. Praćenje troškova po radnom nalogu. Praćenje vrijednosti u valuti prema ažuriranim tečajevima.