Net banking

Knjiženje izvoda / uplata
– preuzimanje datoteke sa Weba
– zatvaranje zaduženja po pozivu na broj

Plaćanje ulaznih računa
– virmani prethodni pripremljeni kroz likvidaturu u program Knjiga ulaznih računa
– potvrda plaćanja
– kreiranje datoteke

Plaćanje virmana iz obračuna plaće
– virmani prethodni pripremljeni kroz program Obračun plaće
– potvrda plaćanja
– kreiranje datoteke