Utuženja

Programski modul Utuženja je zasebna programska cjelina direktno vezana uz osnovni informacijski sustav. Glavni ulazni podaci su, uz matične podatke korisnika/objekata usluga, salda konti privrede i građana, odnosno pripadajuća zaduženja i odgovarajuće uplate po svim vrstama usluga.

Svrha programskog modula je automatizirati sve poslovne procese postupka utuženja, od kreiranja i evidencije pomena i prijedloga za ovrhu do praćenja i upravljanja istima: počevši s prikazom kartica, otvorenih stavaka, preko pokretanja i provedbe postupka utuženja, do pravomoćnosti ovrhe i naplate. Utuženja mogu funkcionirati kvalitetno isključivo kao dio cjelovitog poslovnog informacijskog sustava. Tada su eliminirani nepotrebni višestruki unos ispih podataka.

Ulazni podaci:

– Korisnici: privreda, građani

– Objekti: stambeni, poslovni, grobna mjesta…

– Salda konti: privreda, građani

– Usluge: odvoz otpada, kanalizacija, grobna naknada, najma prostora, parkiranje, ostalo

– Cjenik troškova

 

Dokumenti:

– Kartice prometa: objekti i korisnici

– Kartice prometa: otvorene, zatvorene stavke

– Opomene: evidencija, za zadani period po objektima, vrstama usluge

– Prijedlozi za ovrhu: evidencija prema vrsti naplate i predmetu, troškovi utuženja

– Naplata utuženja: zatvaranje stavaka u salda kontima po opomeni ili ovrsi

– Obračun kamata

 

Prijedlog za ovrhu:

– Na novčanoj tražbini

– Na stalnom novčanom primanju

– Na stalnom novčanom primanju kod HZMO

– Općenito na imovinu

Programski modul Utuženja preuzima tekuće podatke o korisnicima/objektima i pripadajućim otvorenim (neplaćenim) dospjelim zaduženjima iz poslovnog informacijskog sustava, uz uvid u kompletnu karticu prometa korisnika po svim vrstama usluga.

Povezanost s cjelovitim IS-om:

– Zajednički matični podaci

– Salda konti korisnika – dvosmjerna veza kroz dohvat podataka i povratno ažuriranje promjena

Poslovni proces utuženja prati utužene dokumente kroz sve faze obrade od opomene do krajnje naplate, uz povratnu funkciju zatvaranja utuženih stavaka u salda kontima privrede i građana.

Osim modula za kreiranje dokumenata (opomena, prijedlog za ovrhu) uključeni su moduli za evidenciju svih promjena koje utječu na stanje podataka u ostalim dijelovima cjelovitog informacijskog sustava. Podaci su dostupni svima u sustavu, ovisno o razini ovlasti pojedinog operatera.

Kroz razna izvješća omogućen je točan, pravovremen i cjelovit uvid u pojedini postupak utuženja.