Obračun plaća i kadrovska evidencija

NOVO – SEPA

Uvedena je podrška za novi format zbrojnog naloga za prijenos prema SEPA standardu (umjesto postojeće tekstualne datoteke zbrojnog naloga za elektronička plaćanja) u novom XML formatu (poruka pain 001.001.03.) sukladno pravilima popunjavanja naloga za isplatu osobnih primanja za primatelje u svim bankama u RH koja se primjenjuje od 06.06.2016.g.


Web aplikacija, izvodi se unutar browsera. Uz kadrovsku evidenciju aplikacija podržava i obračun plaće, otpremnina, obračun godišnjeg poreza na dohodak, primitaka u naravi, drugih dohodaka, stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, isplatu raznih drugih neoporezivih i oporezivih vrsta primanja. Podržane su sve vrste obustava i isplata zaštićenog dijela plaće. Također sadrži evidenciju o radnom vremenu te automatsko kreiranje financijskih naloga. Implementirano je kronološko praćenje svih promjena podataka u aplikaciji.

Aplikacija podržava automatsko generiranje JOPPD obrazaca za sve podržane vrste obračuna te predaju istih putem xml datoteka, razne vrste rekapitulacija, izradu spiskova za banke te datoteke sa specifikacijama za upis plaća, kreiranje zbrojnih naloga putem datoteka ili ispis na HUB virmane. Isplatne liste, potpisne liste, Obrazac IP1, Obrazac IO1, IP obrasci, DNR obrasci, potvrde o isplaćenom primitku, analitičke kartice… Pojedinačni ili masovni unos mjesečnih vrsta primanja unutar obračuna, obračun neto u bruto, više obračuna unutar mjeseca…

Redovito pratimo zakonske promjene i iste implementiramo u aplikaciju.

pocetna

U aplikaciju implementirane su evidencije osposobljavanja i usavršavanja, zaštite zdravlja na radu, zaštite na radu i zaduženja radne odjeće.

Categories: Programi

Komentari su blokirani.