Komunalni informacijski sustav

Osnovni zadatak postavljen pred terenski podsustav je omogućiti uvođenje pravednijeg načina obračuna odvoza komunalnog otpada. Uz fiksni dio zaduženja korisnika uvodi se i promjenjivi dio baziran na broju pražnjenja posude. Udio svakog dijela u ukupnom iznosu zaduženja se regulira cjenikom. Sustavom su obuhvaćeni svi korisnici (građani, privreda) bez obzira dali posjeduju pojedinačne ili zajedničke posuda.

Sustav u centrali mora imati mogućnost razmjene podataka sa terenskim podsustavom u standardnom formatu. U jednom smjeru priprema i slanje podataka o korisnicima i posudama, a drugom preuzimanje i evidentiranje podataka o pražnjenim posudama.

Uvođenje sustava može ići po fazama. Paralelno se obračunava izvršenje komunalnih usluga po više različitih modela (stari-fiksni, novi-fiksni i promjenjivi) do završne faze izvođenja kada svi korisnici prijelaze na novi model.