Odvoz otpada

– obračun odvoza otpada po volumenu i broju pražnjenja posuda ili po broju članova domaćinstva

– određivanje veličine posude na bazi površine prostora, broja članova domaćinstva, turističkih postelja

– dodjela jedinstvenog broja posude, ispis naljepnica u formi barkoda, označavanje posuda, zajedničke posude – zgrade

– evidencija pražnjenja posude (datum i vrijeme pražnjenja)

– fakturiranje i naplata, obračun kamata

 

Slika 1. Primjer računa Slika 2. Primjer pregled kartice odvoza