Slanje računa e-mailom

Programski modul za slanje računa e-mailomje programska cjelina direktno vezana uz proces slanja računa u komunalnom informacijskom sustavu. Svrha programskog modula je unaprijediti proces postupka slanja računa i ujedno smanjiti troškove slanja računa.

Programski modul za slanje računa e-mailom zamišljen je kao nadogradnja na postojeći proces izrade računa i funkcionira na isti način uz uvjet da su upisani potrebni podaci u bazi podataka (e-mail adresa komitenta i oznaka vrste za slanje računa e-mailom u objektima).

Rezultat je e-mail koji sadrži osnovne podatke o poduzeću kao i podatke o korisniku. Sam račun se nalazi u privitku u PDF formatu i izgleda identično kao i račun u papirnatom obliku.

Nadogradnja programskim modulom se izvodi u ovisnosti o broju i vrstama različitih računa koje korisnik želi nadograditi (npr. računi za privredu, građane…).

Proces slanja računa e-mailom:

– Zadavanje parametara za izradu računa na isti način kao i za klasične račune

– Dobivanje računa na uvid prije slanja na e-mail

– Slanje računa na e-mail

– Arhiviranje na isti način kao i za klasične račune

 

Preduvjeti u bazi podataka:

– Komitenti: e-mail adresa

– Objekti: oznaka vrste za slanje e-mail

 

Slika 1. Primjer slanja računa e-mailom