Blagajna

Mogućnost vođenja više neovisnih blagajni – više računa

Evidencija svih prometa:
– uplatnice
– isplatnice
– polozi utržaka

Zaključak blagajne

Izvješća:
– blagajnički dnevnik (zbirno i analitički po kontima)
– pregled pologa (po djelatnicima, obračunskim jedinicama),
– financijski nalog -priprema temeljnice za prijenos u glavnu knjigu

Dodatne funkcije:
– prikaz kartice korisnika
– likvidatura
– ispis R-1 računa
– korekcija i knjiženje temeljnice u glavnu knjigu i salda konti