Javna nabava

Programski modul Javna nabava sukladno novom Zakonu o javnoj nabavi i pripadajućim uredbama namijenjen je svim subjektima koji su njegovi Obveznici. Svrha programskog modula je evidencija, praćenje i upravljanje poslovnim procesima nabave, od planiranja, preko pokretanja i provedbe postupaka, do ugovaranja i realizacije. Javna nabava može funkcionirati kao samostalan programski modul ili kao dio cjelovitog poslovnog informacijskog sustava. Kroz razna izvješća omogućen je uvid u trenutačno stanje postupaka nabave prema stupnju realizacije, načinu, kategoriji, vrsti.

 

Matični podaci:

– Jedinstveni rječnik CPV

– Odgovorne osobe

– Obračunske jedinice

– Korisnici (dobavljači, ponuđači)

– Kontni plan

– Predmeti

-Izvori financiranja

 

Dokumenti:

– Urudžbeni zapisnik: evidencija primljene pošte prema predmetima i odgovornim osobama

– Financijski plan: evidencija po kontima, obračunskim jedinicama

– Plan nabave: evidencija po obračunskim jedinicama, CPV-ima i izvorima financiranja

– Postupci nabave: evidencija prema predmetima, vrstama, kategorijama i načinima nabave,

– Ugovori i sporazumi s ponuditeljima

– Ulazni računi: evidencija prema CPV-ima i kontima

Izvješća:

– po CPV-ima i kontima

– po obračunskim jedinicama i odgovornim osobama

– po ponuditeljima, ugovorima, sporazumima

– po predmetima

– po vrstama, kategorijama, načinima, veličini nabave

– po izvoru financiranja

– relacija financijski plan > plan nabave > realizacija

– relacija ugovor > realizacija

 

Slika 1. Primjer izvješća o javnoj nabavi

*Kliknite na sliku za povečanje

 

 

Povezanost s cjelovitim IS-om:

– Zajednički matični podaci

– Knjiga ulaznih računa klasificirana po CPV-u

– Glavna knjiga, prometi po kontima

Integracijom programskog modula Javna nabava u cjeloviti informacijski sustav izbjegavaju se dvostruki šifarnici matičnih podataka, dvostruka knjiženja istih poslovnih događaja, te eventualne pogreške kod višestrukog unosa. Podaci su dostupni svima u sustavu (ovisno o razini ovlasti), omogućen je točan, pravovremen i cjelovit uvid u pojedini postupak nabave. Jednostavan uvid u cjelokupnu godišnju nabavu prema kontima, CPV-i, predmetima, dobavljačima kao i obračunskim jedinicama i odgovornim osobama. Veze među podacima omogućuju izvješća s prikazom realizacije na relacijifinancijski plan – plan nabave kao i ugovor – dobavljač.