Knjiga URA, IRA, obračun PDV-a

Ažuriranje knjige UR-a po vrstama isporuke i vrstama računa, ispis virmana, pregledi i ispisi knjige.

Ažuriranje knjige IR-a po vrstama isporuke, otpreme, pregledi i ispisi knjige.

Predračun/obračun PDV-a na osnovu prethodno ažuriranih knjiga UR-a i IR-a, ispis PDV-obrasca, pregledi po komitentima.

Knjiženje izvoda i zatvaranje računa uplatama. Pregledi i liste po danima i izvodima. Praćenje naplate računa.

Opcija:
Prijenos ulaznih računa u salda konti dobavljača. Preuzimanje faktura iz robnog ili materijalnog knjigovodstva, prijenos izlaznih računa u salda konti kupaca. Automatsko knjiženje uplata u salda konti i zatvaranje računa.