XML – obrasci

Porezna uprava je projektom ePorezna poreznim obveznicima omogućila izvršavanje poreznih obveza putem Interneta.

Svim korisnicima MG programske opreme pružamo dodatnu mogućnost dostave obrazaca u xml-formi, prilagođenoj zahtjevima porezne uprave. Time je izbjegnuto prepisivanje podataka u obrasce kroz programski modul ePoreznu.

Podržani obrasci:

– IP

– ID

– ID-1

– PDV

– PDV-K

Funkcionalnost:

Obrasci se kreiraju kroz postojeću programsku podršku kao i do sada. Novost je u dodatnoj opciji kreiranja podataka obrazaca u datoteke xml forme, a prema propisanom zahtjevu od strane porezne uprave. Prije samog kreiranja izvodi se kontrola korisničkih podataka, na kojima se može u ovoj fazi izvršiti korekcija.

Kreirane datoteke se putem aplikacije ePorezna prosljeđuju dalje prema poreznoj upravi.

Dobici:

Osim uštede na vremenu potrebnom za obavljanje promatranih poslovnih procesa eliminira se mogućnost pogreške pri prepisivanju podataka iz jednog sustava u drugi.