SEPP – Sustav evidencije pražnjenja posuda

Osnovni zadatak postavljen pred terenski podsustav SEPP je omogućiti uvođenje pravednijeg načina obračuna odvoza komunalnog otpada. Sustav je baziran na RFID tehnologiji putem HUA 101 čitača RFID tagova (čipova) te aplikacije za evidenciju pražnjenja posuda.

Slika 1. Ciklus toka podataka

SEPP sustavom su obuhvaćeni slijedeći procesi:

1. Import podataka o objektima iz vanjskog poslovnog sustava

– Putem unaprijed definirane CSV datoteke, kroz sučelje aplikacije, automatski se učitavaju podaci o objektima uz mogućnost ažuriranja i dopunjavanja podataka

2. Određivanje veličine posude

– Svakom objektu putem aplikacije pridružuje se odgovarajuća posuda

3. Ispis barkod naljepnica

– Kreiranje barkoda na bazi broja i veličine posude
– Ispis barkoda sa podacima o korisniku na naljepnice.

Slika 2. Barkod naljepnica

 

4. Uparivanje posude sa RFID tag-om.

5. Šifriranje Događaja i Osoba

– Omogućuje evidenciju i praćenje odvoza po osobama i evidentiranje događaja koji opisuju situaciju na terenu (npr. razbijena kanta)

6. Skidanje podataka sa RFID čitaća

Slika 3. Preuzimanje podataka sa čitaća

7. Učitavanje podataka o odvozima i povezivanje sa bazom objekata

– Podaci dobiveni skeniranjem RFID čipova povezuju se i proširuju sa podacima iz baze podataka (objektima, posudama, osobama i događajima)

8. Evidencija odvoza

– Uvid u podatke o odvozima na temelju različitih kriterija i filtera

9. Ispis izvještaja o odvozima

– Uvid u podatke o odvozima na temelju različitih kriterija i filtera

10. Export podataka

– Izvoz podataka o odvozima za razdoblje za korištenje u poslovnom sustavu

Slika 4. Podaci o objektima i pripadajućim posudama
Slika 5. Evidencija odvoza

SEPP aplikacija

– web aplikacija modernog i bogatog sučelja
– izvodi se u bilo kojem internet pregledniku (Internet Explorer, Crome, Mozila Firefox…)
– SQL baza podataka

Categories: Programi

Komentari su blokirani.